Aktualności

  • Zmiana poglądu Sądu Najwyższego w zakresie dopuszczalności prokury łącznej nieprawidłowej

    Dnia 30 stycznia 2015 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę (sygn. akt: III CZP 34/14), w której stwierdził, że: „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu”. Powyższa uchwała wprowadza odmienne stanowisko…