Prawo cywilne

Ochrona konsumentów
Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
Prawo rodzinne
Prawo rzeczowe
Prawo spadkowe
Prawo zobowiązań