Prawo administracyjne

Reprezentujemy klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie, począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Udzielamy pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych.