Prawo korporacyjne

Świadczymy usługi z zakresu tworzenia podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie zakładania działalności gospodarczej, jak i tworzenia spółek prawa handlowego.

Bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych prowadzimy w sposób kompleksowy, mając na celu wszechstronne zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy . W tym celu prowadzimy bieżący dialog z Klientem, aby wychwycić wszelkie zagrożenia, mogące wyniknąć z działań przedsiębiorcy, jego kontrahentów lub zmian legislacyjnych.