Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomagamy w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa pracy w zakresie obejmującym min. przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy, reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy, pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników, reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi, oraz pomocy prawnej dla pracowników.

Reprezentujemy klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych.